Boekingsvoorwaarden

Ibiza House For Rent is geen reisbureau en neemt daarom ook geen verantwoording voor vluchtschema’s, annuleringen en vertragingen van vliegtuigmaatschappijen. Onze prijzen zijn exclusief vlucht, reis- en annuleringsverzekeringen.

Reserveringen:

Reserveringen van een accommodatie kunnen per mail.

Betalingen:

De aanbetaling van 30% van de reissom dient binnen de week na reserveringsdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Ibiza House For Rent. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum naar het geboekte verblijf in het bezit van Ibiza House For Rent te zijn. Bij reservering binnen 6 weken voor aankomst dient de totale reissom binnen 48 uur te worden overgemaakt op de bankrekening van Ibiza House For Rent. Bij een niet tijdige betaling heeft Ibiza House For Rent het recht om de reservering te laten vervallen.

Annulering:

Iedere annulering van een gemaakte reservering dient schriftelijk te worden bevestigd. Bij annuleringen tot 6 weken voor aankomst wordt 30% van de reissom in rekening gebracht, tot 3 weken voor aankomst 50% en binnen 3 weken voor aankomst 100%. De annulering gaat in op de dag dat de schriftelijke bevestiging door Ibiza House For Rent is ontvangen. Bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden tevens in geval van wanbetaling, waarbij de al ontvangen aanbetaling zal worden aangewend ter compensatie. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw boeking.

Borgsom:

Voor alle accommodaties dient een borg van € 750 te worden betaald, contant bij aankomst. Indien er geen schade is berokkend aan de accomodatie zult u de volledige borgsom terug cash ontvangen. Voor kosten van eventuele schade is Ibiza House For Rent niet aansprakelijk. Indien blijkt dat er extra tijd moet worden besteed aan de eindschoonmaak omdat er bijvoorbeeld vaat of zwerfvuil wordt achtergelaten, worden de extra schoonmaakkosten met de borgsom verrekend à € 20 per uur. Uw vuilnis dient u zelf naar de vuilcontainers aan de openbare weg te brengen. Indien u dit niet heeft gedaan, kan de beheerder voor het wegbrengen van uw vuilnis tot € 150 inhouden van de borg.

Aansprakelijkheid Ibiza House For Rent:

Indien door onvoorziene omstandigheden Ibiza House For Rent wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de opdrachtgever een gelijkwaardig huis worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is of als de opdrachtgever dit aanbod niet accepteert, zal Ibiza House For Rent de al betaalde huursom terugbetalen zonder enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook. Ibiza House For Rent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan in het huis. Tevens is aansprakelijkheid uitgesloten voor veranderde omstandigheden in of bij het gehuurde huis die buiten de schuld van Ibiza House For Rent zijn opgetreden.  Alle door Ibiza House For Rent verhuurde accommodaties zijn strikt bedoeld voor vakantie. Professionele fotografie en party’s of bruiloftsfeesten in en om de woning zijn alleen na schriftelijke toestemming van  toegestaan.

Aansprakelijkheid huurders:

De huurder is aansprakelijk voor de schade toegebracht in en om de accommodatie gedurende de gehele verblijfsperiode. Het is niet toegestaan het huis met meerdere personen te bewonen dan vermeld. Geluidsoverlast te allen tijde voorkomen. Het is echter verboden tussen 24.00 en 8.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken. Dit kan uitzetting tot gevolg hebben zonder enige schadevergoeding. Bij verlies van sleutels wordt een bedrag van 100 euro verlangd ter vervanging van het slot. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van Ibiza House For Rent zijn huisdieren toegestaan.

Aankomst en vertrek:

Op de aankomstdag kunt u na 16.00 uur uw accommodatie in gebruik nemen.Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur de accommodatie te verlaten.Indien mogelijk zullen we flexibel met deze tijden omgaan.De accommodatie dient bezemschoon opgeleverd te worden. Huisvuil wegbrengen en vaat wassen zijn geen taken voor onze schoonmakers. Niet nakomen van deze regels worden in rekening gebracht en van de borgsom ingehouden.

Klachten:

Als er naar uw mening iets niet in orde is met de vakantiewoning, neemt u dan ter plekke direct contact op met een van onze medewerkers. Wij zullen dan alles in het werk stellen om de klacht snel en naar ieders tevredenheid op te lossen. Verlaat opdrachtgever het huis zonder voorafgaande goedkeuring van Ibiza House For Rent dan vervalt elk recht op schadevergoeding. Mocht u toch nog gegronde klachten hebben dan dient u die ter plekke te melden aan een van onze medewerkers. Binnen 14 dagen na vertrek dient u de klacht schriftelijk per brief /mail aan Ibiza House For Rent toe te sturen. Indien wij niets van u hebben vernomen tijdens uw verblijf en u ter plekke geen schriftelijke klacht heeft ingediend, zullen wij de klacht niet in behandeling nemen.